Stoere Binken Design

FTTO Nieuwsbrieven

Klant: Academisch Ziekenhuis Maastricht

De RVE Transmurale Zorg is een nationaal en internationaal erkend centrum voor research en development op het gebied van Health Care Redesign met betrekking tot kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid. Uitgangspunt in het onderzoeksprogramma is de evaluatie van zorgvernieuwing in alle stadia: van experiment of pilot in het ontwikkelstadium tot effectmeting na volledige implementatie.

De patiënt kiest immers niet meer vanzelfsprekend voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar zoekt naar de beste zorg en service met de kortste wachttijd, desnoods in het buitenland. De mate waarin men daaraan tegemoet komt, bepaalt mede het succes en het imago van een ziekenhuis. Binnen het azM zijn vrijwel alle specialismen en subspecialismen aanwezig, zodat we een volledig pakket aan ziekenhuiszorg kunnen leveren voor de patiënten van Maastricht en omgeving. Naast de standaard patiëntenzorg neemt binnen het azM de topreferente en topklinische zorg een belangrijke plaats in.

Zorglijnen en zorgcentra

Zorg op maat. Dat is wat FTTO beoogt. Daarom heeft de traditionele, disciplinegerichte benadering binnen het azM plaatsgemaakt voor een integrale, procesgerichte benadering van zorg, onderzoek en onderwijs. Deze boodschap hebben we in een editie van nieuwsbrieven aan de doelgroep geformuleerd. De stijl is open en professioneel.

Resultaat Verantwoordelijke Eenheden

Naast deze zorgcentra en -lijnen zijn twaalf Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) opgebouwd. Een RVE is dus een bundeling van de zorg rondom een specifieke patiëntengroep, bedoeld om ketenzorg te kunnen bewerkstelligen. In een RVE zijn ook de specialismegebonden poliklinieken, diagnostische en klinische faciliteiten opgenomen. Doel is de patiëntenlogistiek efficiënter in te richten en het zorgproces voor de patiënt én zorgverleners transparanter te maken. Door de inrichting van de RVE’s wordt de homogeniteit in de zorg en de samenwerking tussen de medische afdelingen bevorderd.

rene

Creative director

Deel dit artikel

P G