Stoere Binken Design

Jubileum boek Identificerend Licht

Klant: Universiteit Maastricht

Een universiteit is mensenwerk. Dit boek gaat over waar deze mensen werken en studeren. Niet in woord, maar in de vorm van een fotodocumentaire. Dit boek is speciaal gemaakt voor het 25-jarig bestaan van de Universiteit Maastricht en daarom zijn we hier bijzonder trots op. Met een respectabele 127 pagina's en tientallen foto's is het een boek geworden dat de geschiedenis van de Universiteit van Maastricht waardig is.

Lustrum

In 25 jaar is er in Maastricht een universiteit gebouwd. Een universiteit verdeeld over 'twee steden'. Eén 'stad' in het oude centrum waarvan ruim tweeduizend jaar geleden door de Romeinen de kiem is gelegd en een tweede in Randwijck, een Maastrichts stadsdeel speciaal voor dit doel ontworpen. Die eerste 'universitaire stad' raakt aan de visie van de stichters van de universiteit. Geen campus aan de rand van de stad, maar een campus verdeeld over de stad. Een universiteit voor en in Maastricht. De tweede 'universitaire stad' past in de actualiteit van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Een weefsel van gebouwen waarin interdisciplinaire interactie als vanzelfsprekend tot stand komt. Deze tweeledige benadering wordt gesymboliseerd in het logo van de Universiteit Maastricht. Eén driehoek die staat voor de sociale en culturele betekenis die de universiteit heeft voor stad en regio en één driehoek die staat voor de drie-eenheid onderwijs, onderzoek en maatschappij. Sinds de oprichting hét uitgangspunt voor de probleemgestuurde benadering in onderwijs en de thematische aanpak in onderzoek. Het gebied tussen de beide driehoeken symboliseert de Maas. Een gebied om te overbruggen, letterlijk en figuurlijk Mosae Trajectum.

Fotodocumentaire

Documentaire fotografie is een manier van onderzoeken, in dit geval een visuele zoektocht naar de betekenis van de gebouwen van de universiteit voor de mensen die er werken en studeren en de mensen die in de nabije omgeving leven. Oude gebouwen die voor hergebruik zijn aangepast en nieuwe gebouwen die speciaal voor dit doel zijn ontworpen. Fotograaf Ruud Koek heeft daarbij niet gestreefd naar een stereotiep architectuurboek, eerder naar een boek over gebouwen waarin het verhaal van de Universiteit Maastricht wordt verteld. De lezer van dit boek zal daarin zijn eigen verhaal herkennen. En dat zal ongetwijfeld een ander verhaal zijn dan de verhalen van de oud-studente cultuurwetenschappen Kim Thehu of de schrijver en economiedocent Ad van Iterson, die het preludium voor deze documentaire vormen. Zo is dit boek een verhaal in een verhaal geworden. Veelzijdig en steeds weer anders. Een metafoor voor het wezen van de Universiteit Maastricht.

rene

Creative director

Deel dit artikel

P G